Čarodějnice U Kolouška

V sobotu 28.4. se u nás bude tradičně opékat kýta na venkovním grilu.

V pondělí 30.4. večer upálíme čarodějnici a Vy jste srdečně zváni, abyste si při obou příležitostech mohli vychutnat naši skvělou poličskou 11 či novoříšskou 11. K nim si budete moci koupit špekáček k opékání na ohni.

Dále jsme chtěli dát na vědomí, že hledáme šikovnou a příjemnou výpomoc na letní měsíce.

Krásné dny strávené u nás přeje kolektiv občerstvení U Kolouška.